Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSBiP

BON ma za zadanie służyć pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Polityka dostępności

Zarządzenie Rektora WSBiP w sprawie wprowadzenia polityki dostępności WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przyjęta „Polityka” jest dokumentem zawierającym wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni w obszarach dydaktyki, infrastruktury, organizacji i obsługi procesu szkolenia, dokumentu będącego drogowskazem dla obecnych jak i przyszłych władz uczelni jak likwidować bariery i tworzyć uczelnie przyjazną osobom z niepełnosprawnością.

Powołanie BON

Płk. rez. Stefan Suska został Konsultantem ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełniąc to stanowisko, będzie on służył pomocą i wsparciem, zarówno niepełnosprawnym studentom, jak i pracownikom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

Zapoznaj się z zadaniami jakie należą do konsultanta ds. osób niepełnosprawnych.

Procedura konsultacji inwestycji pod względem dostępności

W celu zagwarantowania, że realizowane w WSBiP inwestycje, modernizacje, remonty oraz zamówienia sprzętu i oprogramowania na rzecz osób z niepełnosprawnością są konsultowane pod względem dostępności na każdym etapie ich realizacji, wprowadza się „Procedurę Konsultacji Inwestycji pod Względem Dostępności w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim”.


Aktualności

  • WSBiP uczelnią przyjazną osobom z niepełnosprawnościami
    Stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jedną z form pomocy świadczonej przez WSBiP na rzecz studentów z niepełnosprawnością są „stypendia dla osób niepełnosprawnych”. Zgodnie z postanowieniem art. 89 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym […]
  • Nowa pracownia językowa
    W ramach projektu „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz środków własnych Uczelni od nowego roku akademickiego studenci uczą się języka angielskiego w nowej sali. Pracownia na 24 osoby została zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Przystosowana jest […]
  • Dostosowanie Uczelni dla niepełnosprawnych
    Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. we wszystkich aspektach funkcjonowania dostosowuje się dla osób niepełnosprawnych.Uczelnia pozyskała fundusze na niezbędne modernizacje z dwóch projektów unijnych „WSBiP – Uczelnia Dostępna” oraz „Nowoczesne kierunki”, a także ze środków PFRON.Głównym […]